Τι είναι το dark web και σε τι χρησιμεύει

Το Διαδίκτυο έχει τρία κύρια μέρη, τον επιφανειακό ιστό, το βαθύ ιστό (Deep Web) και το σκοτεινό ιστό (Dark Web). Ο επιφανειακός ιστός αποτελεί περίπου το 10% του συνόλου του διαδικτύου και περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να βρει οποιοσδήποτε εισάγοντας όρους σε μια μηχανή αναζήτησης όπως το Google ή το Yahoo.

Read more...

Τι είναι το vpn και γιατί το χρειάζεστε

Η ασφάλεια και το απόρρητο στο Διαδίκτυο αποτελούν σημαντικές ανησυχίες στις μέρες μας. Άλλωστε Διατηρούμε πολλές προσωπικές πληροφορίες στα τηλέφωνα και στους υπολογιστές μας. Εάν το απόρρητο είναι σημαντικό για εσάς, σας συνιστώ πραγματικά να χρησιμοποιήσετε ένα VPN (Virtual Private Network). Τι είναι όμως ένα VPN και τι μπορεί να κάνει για εσάς; Ας ρίξουμε μια ματιά.

Read more...

Πώς λειτουργούν οι ip διευθύνσεις

Κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο χρειάζεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό, ώστε οι άλλες συσκευές να γνωρίζουν πώς να τη προσεγγίσουν. Στον κόσμο της δικτύωσης TCP/IP, το αναγνωριστικό αυτό είναι η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP Address). Εάν ασχολείστε με υπολογιστές για αρκετό χρονικό διάστημα, πιθανότατα έχετε έρθει σε επαφή με τις διευθύνσεις IP, εκείνες τις αριθμητικές ακολουθίες που μοιάζουν με το 192.168.0.15.

Read more...

Τι είναι ένας διακομιστής μεσολάβησης (proxy server) και πώς λειτουργεί

Ένας διακομιστής μεσολάβησης λειτουργεί ως πύλη μεταξύ του χρήστη και του Διαδικτύου. Οι διακομιστές μεσολάβησης παρέχουν ποικίλα επίπεδα λειτουργικότητας, ασφάλειας και ιδιωτικότητας, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, η ροή διαδικτύου μεταφέρεται μέσω του διακομιστή μεσολάβησης προς τη διεύθυνση που ζητήσατε, στη συνέχεια το αίτημα έρχεται μέσω του ίδιου διακομιστή μεσολάβησης (υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα) και στη συνέχεια ο διακομιστής μεσολάβησης προωθεί τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον ιστότοπο σε εσάς.

Read more...

What are online cookies and how do they work

Photo by Jonathan Farber on Unsplash

Why they exist, what capabilities they offer and what problems they create.

Cookies are text files, and they provide many useful features on the Web, but there are two things that cause a reaction around cookies: The first is something that has plagued consumers for decades. Let’s say you bought something from a traditional mail-order list. The company has your name, address and phone number from your order and also knows what things or services you have purchased. It may sell your information to others who may want to sell similar products or services to you. This is the fuel that makes telemarketing and junk mail (spam) possible. A website can track not only your purchases but also the pages you’ve read, the ads you click on, etc. If you then purchase something online and enter your name and address, then the site knows a lot more about you than a traditional mail-order company. This makes targeting a lot more accurate, and it makes many people feel uncomfortable.

Read more...